Przejdź do treści
Strona główna » Akty prawne » Najwyżej punktowane wykroczenia drogowe

Najwyżej punktowane wykroczenia drogowe

W ostatnich latach kilkukrotnie nowelizowano przepisy, które obejmują odpowiedzialność kierowców za czyny zabronione na drodze. Nowe zasady zostały wprowadzone zarówno w przypadku przestępstw, jak i wykroczeń. Dodatkowo zmianie uległy rozporządzenia, które odpowiadają za punkty karne oraz wysokość mandatów nakładanych na kierowców przez policję. W dzisiejszym artykule przedstawię, jakie są najwyżej punktowane wykroczenia drogowe, czyli takie, za które grozi 15 punktów karnych. Moje opracowanie opieram w całości na treści rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego z dnia 15 września 2022 r.

Naruszenia o charakterze szczególnym

Pierwszą grupę wykroczeń stanowią te o szczególnym charakterze. Należą do nich:

 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka (art. 87 § 1 k.w.);
 • nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku (art. 93 § 1 k.w.);
 • używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim (art. 97 k.w.).

Najwyżej punktowane wykroczenia drogowe dotyczące zachowania wobec pieszych

Najwyżej punktowane wykroczenia drogowe to także czyny związane z nieprawidłowym zachowaniem się wobec pieszych:

 • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu (art. 86b § 1 pkt 4 k.w.);
 • wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem (art. 86b § 1 pkt 3 k.w.);
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo wchodzącemu na to przejście (art. 86b § 1 pkt 1 k.w.);
 • niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia (art. 86b § 1 pkt 2 k.w.).

Niestosownie się do znaków i sygnałów drogowych

Najpoważniejsze wykroczenia z zakresu ignorowania znaków i sygnałów drogowych to:

 • niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu (art. 92 § 2 k.w.);
 • niezastosowanie się do sygnałów świetlnych (art. 92 § 1 k.w.);
 • niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym (art. 92 § 1 k.w.);
 • niezastosowanie się do sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego (art. 92 § 1 k.w.).

Inne przepisy dotyczące bezpieczeństwa na drodze

Dodatkowo 15 punktów karnych otrzymamy za:

 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 70 km/h (art. 92a § 2 k.w.);
 • niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 „zakaz wyprzedzania” (art. 92b k.w.);
 • naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone (art. 97a pkt 1 k.w.);
 • naruszenie zakazu wjeżdżania na przejeździe kolejowym za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych lub za inne urządzenie nadające te sygnały (art. 97a pkt 1 k.w.);
 • naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy (art. 97a pkt 2 k.w.);
 • jazdę autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych (art. 97 lub art. 92 § 1 k.w.).

Najwyżej punktowane wykroczenia drogowe dotyczące przewozu osób

Ostatnią grupę wykroczeń zagrożonych maksymalną liczbą punktów karnych są naruszenia przepisów dotyczących przewozu osób:

 • przewożenie więcej niż dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami (art. 97 k.w.);
 • przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 10 osób lub więcej (art. 97 k.w.).

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o prawie wykroczeń, zachęcam do sięgnięcia po moje publikacje – przystępne opracowania kodeksów, które ułatwiają szybką i skuteczną naukę – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz Kodeks wykroczeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *