Przejdź do treści
Strona główna » E-book

E-book

Jestem autorem kilkunastu e-booków prawniczych, które można znaleźć na różnych platformach dystrybucji. Swoje publikacje kieruję przede wszystkim do studentów i aplikantów, którzy poszukują materiałów edukacyjnych wysokiej jakości. Uważam, że dobry e-book jest niezastąpioną pomocą w nauce. Zachęcam do zapoznania się z przygotowanymi przeze mnie publikacjami. To dobre uzupełnienie moich artykułów poświęconych wykroczeniom.

Skrypt z Kodeksu wykroczeń

W skrypcie z Kodeksu wykroczeń zawarłem wszystkie regulacje, które składają się na materialne prawo wykroczeń. Przygotowany przeze mnie e-book jest czytelny oraz opisuje obie części kodeksu – ogólną i szczególną. Opisy czynów zabronionych sporządziłem w formie tabelek, dzięki czemu łatwo się z nich uczyć. Treść skryptu z Kodeksu wykroczeń staram się aktualizować na bieżąco. To idealna lektura dla studentów oraz osób, które chcą dowiedzieć się czegoś o prawie wykroczeń.

Skrypt z Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia

Przygotowany przeze mnie skrypt z Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia obejmuje całą treść tej ustawy procesowej. Materiał pogrupowałem według systematyki kodeksowej, dzięki czemu praca z e-bookiem jest intuicyjna. KPW wielokrotnie odsyła do Kodeksu karnego, dlatego dla wygody czytelnika wskazywałem, czego dotyczą odesłania. E-book przyda się osobom chcącym odnaleźć się w procedurze wykroczeniowej oraz studentom uczącym się do egzaminu. Powinien także pomóc w szybkim poruszaniu się po kodeksie.

Skrypt z Kodeksu karnego

Drugą nogą, na której stoi szeroko rozumiane prawo karne, są regulacje dotyczące przestępstw. Z tego powodu przygotowałem skrypt z Kodeksu karnego. Mój e-book omawia wszystkie części kodeksu – ogólną, szczególną i wojskową. Podobnie jak w przypadku Kodeksu wykroczeń, tutaj także poszczególne typy czynów zabronionych opisałem w formie tabeli. Całość opracowałem tak, by publikacja jak najlepiej służyła czytelnikom podczas nauki. Skrypt powinien przydać się także praktykom zajmującym się prawem karnym.

Skrypt z Kodeksu postępowania karnego

Kodeks postępowania karnego to bardzo rozbudowana ustawa, która reguluje kwestie związane z procesem karnym. Przygotowany przeze mnie skrypt z KPK obejmuje wszystkie części Kodeksu, uwzględniając także postępowania szczególne i rozdziały międzynarodowe. Publikacja to ponad 300 stron czytelnych, starannie przemyślanych materiałów. E-book przyda się studentom, aplikantom i profesjonalnym pełnomocnikom procesowym w ich codziennej pracy. Skorzystają na nim także osoby niezwiązane z prawem, które chciałyby dowiedzieć się czegoś o procedurze karnej.

Jak uczyć się prawa?

Jak uczyć się prawa? to pierwsza na świecie publikacja opisująca naukowo opracowane metody skutecznej nauki w kontekście przyswajania wiedzy prawniczej. E-book sprzedał się w kilkuset egzemplarzach i zebrał bardzo dobre recenzje. Opisuję w nim, na bazie własnych, kilkunastoletnich doświadczeń, skuteczne metody uczenia się prawa. Opieram się także na dorobku nauk humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem psychologii kognitywnej. W swojej książce uwzględniłem wszystkie popularne metody zapamiętywania prawa i wytłumaczyłem, które z nich naprawdę działają.

adwokat Michał Wysocki